Tässä on Vuoden heinämies 2014

 

Vuoden heinämies 2014 on tutkija Antti Suokannas Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Vakolan toimipaikasta. 


Vuoden heinämies palkittiin Mellilässä kesäkuussa 2014 (kuva: Anita Kaakkola)

Antti on MTT Vakolan tutkijana perehtynyt jo 1990-luvun alusta lähtien karkearehun korjuutekniikkaan, heinän latokuivaukseen ja rehujen jatkokäsittelyyn. Hänen tutkimiaan heinän latokuivauksen mitoitusparametrejä – ilmamäärää ja vastapainetta – on käytetty kuivurien suunnittelussa. Antti on osallistunut useisiin korjuutekniikkaa koskeviin tutkimuksiin ja pitänyt aiheesta lukuisia esitelmiä. Hänellä on myös vuosien kokemus heinänkorjuutöistä käytännössä. 

Etelä-Suomen laatuheinärengas palkitsee joka heinänkorjuukauden alussa Vuoden heinämiehen. Arvonimi on jaettu vuodesta 2004. Vuoden 2014 heinämies julkistettiin yleisöä houkuttaneessa heinäkauden avauksessa Kuuselan tilalla Mellilässä.