Lue säilörehukonferenssin aineisto netissä

 

Kansainvälinen säilörehukonferenssi järjestettiin Hämeenlinnassa heinäkuun alussa, ja konferenssin aineisto on nyt luettavissa netissä pdf-julkaisuna. Aineisto on englanninkielinen. 

XVI International Silage Conference (pdf, 526 sivua)

Hevosheinän tuottajia ja käyttäjiä tiedostossa kiinnostanee erityisesti Cecilia E. Müllerin osuus säilörehun ja -heinän syötöstä hevosille (Feeding silage and haylage to horses, s. 42–53).

Muita kiinnostavia aiheita ovat muun muassa kasvilajien vaikutus käymisprosessiin (s. 60) ja säilöntäaineen levitystavan optimointi (s. 73). Myös postereista löytyy lyhyitä tietoiskuja tuotannon eri osa-alueista, kuten nurmi-, ruoko- ja rainadan satoisuudesta ja laadusta (s. 174), korjuuajan vaikutuksista säilörehusadon määrään ja laatuun (s. 178), muovikerrosten ja säilöntäaineen vaikutuksista säilöheinäpaalien käymiseen ja niissä havaittuihin sienimikrobeihin (s. 296), Euroopassa havaitut mykotoksiinit eli sienimyrkyt (s. 324) ja Ruotsin ja Norjan kuivissa säilöheinissä havaitut sienimikrobit (s. 334).