Opinnäyte nurmirehumarkkinoista

 

Niina Ojala on selvittänyt nurmirehujen markkinoita ja urakointia Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään. Marraskuussa valmistunut opinnäyte sivuaa myös hevosheinän kulutusta ja markkinointia. 

Ojalan selvityksessä suurin osa nurmirehujen myyjistä oli kasvinviljelytiloja. Vapailla markkinoilla myynnissä ollut nurmirehu oli enimmäkseen kuivaa heinää, ja isoimman asiakasryhmän muodostivat hevosalan toimijat. 

Lue lisää opinnäytteestä: 
Nurmirehujen markkinat: Nurmirehun hinnoitteluperiaatteet ja nurmenkorjuu-urakoitsijoiden hinnoittelu- ja sopimuskäytännöt