Luettavaa heinäntuottajille ja -syöttäjille: opinnäytetyö analyysien käytöstä

 

Sekä heinäntuottajat että heinän ostajat ja käyttäjät voivat iltapuhteella lukaista opinnäytetyön Karkearehuanalyysien käyttö hevosten ruokinnan suunnittelussa. Työn on tehnyt Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistunut Riikka Uotila.

Työhön kuuluu erillisenä osana kyselytutkimus, johon on vastannut 142 tallinpitäjää sekä 21 hevosheinän tuottajaa. Kyselyosasta käy ilmi, miten omistajat suhtautuvat analyyseihin ja kuinka he hyödyntävät tietoja hevosten ruokinnassa. Työ tarjoaa myös perustietoja siitä, millaisia karkearehuja talleilla käytetään, miten niitä hankitaan, missä analyysejä teetetään ja kuinka hyvin tuloksia osataan tulkita.

Työn teoreettinen osa sisältää perustiedot heinäanalyyseistä ja rehun niistä ominaisuuksista, joita näytteistä yleensä tutkitaan.