Rehutaulukot ja ruokintasuositukset uudistuivat

 

MTT:n julkaisemat rehutaulukot ja ruokintasuositukset (www.mtt.fi/rehutaulukot) on
päivitetty ja otettu virallisesti käyttöön syyskuussa.

Merkittävin muutos liittyy energia-arvoihin ja hevosen energiantarpeen määrittämiseen. Energia-arvon yksikkönä käytetään nyt kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukaista megajoulea (MJ). Aiemmin käytetty rehuyksikkö poistuu käytöstä. Rehuenergian ilmaisuperuste muuntokelpoisena energiana (ME) pysyy ennallaan. ME-arvon voi laskea vanhoista rehuyksiköistä kertomalla ne luvulla 11,7.

Muuntokelpoinen energia helpottaa suositustemme vertailua monien muiden maiden suosituksiin. Myös ruotsalaiset käyttävät muuntokelpoista energiaa megajouleina. Monissa maissa käytetään puolestaan sulavaa energiaa (DE) tai nettoenergiaa (NE), mikä kannattaa muistaa eri maiden suosituksia vertailtaessa.

Ulkolämpötilan vaikutukset otettu nyt huomioon

Rehuarvoilla kuvataan rehujen suhteelliset tuotantovaikutukset. Rehutaulukoissa on esitetty kattavasti Suomessa käytettyjen rehujen koostumustiedot ja rehuarvot. Ruokintasuositukset puolestaan kertovat, kuinka paljon energiaa, valkuaista, kivennäisaineita ja vitamiineja hevoset keskimäärin tarvitsevat eri kasvuvaiheissa ja käyttötarkoituksissa.

Hevosille käytetään edelleen märehtijöiden rehuarvoja lukuunottamatta valkuaista, jota hevosilla kuvaa sulava raakavalkuainen (srv). Hevosten energia- ja valkuaissuositukset pysyvät ennallaan, mutta niitä on täsmennetty niin, että nykyiset suositukset ottavat huomioon esimerkiksi kylmän aiheuttaman lisätarpeen ja nuorten, 1,5–2,5-vuotiaiden hevosten valmennuksen. Työn raskautta kuvaamaan on lisätty syketaso.

Ulkolämpötila lisää energiantarvetta seuraavasti:

  • vieroitettu varsa
    + 1,4 % / jokainen aste alle 0° C säässä
  • nuori hevonen
    + 1,4 % / jokainen aste alle -11° C säässä
  • aikuinen hevonen
    + 2,7 % / jokainen aste alle -15° C säässä

Kivennäis- ja vitamiinisuositukset tarkentuvat

Myös kivennäis- ja vitamiinisuosituksia on tarkistettu ja laajennettu. Hivenaineista ovat
mukana nyt rauta, kupari ja sinkki. Suositukset määrittelevät ravintoaineen ihanteellisen saannin, kun taas monet muut ruokintasuositukset mainitsevat ainoastaan vähimmäistarpeen.

Suositusten taulukoissa on esitetty hevosten kuntoluokitus, joka auttaa ruokkijaa vertaamaan hevosten energiansaantia järjestelmällisesti suhteessa tarpeeseen.

Rehuarvolaskelmien tueksi palvelussa julkaistaan myös vapaasti käytettävät MS Excel -laskurit, jolloin erillisiä ruokinnansuunnitteluohjelmia ei tarvita. Lisäksi palvelun kirjastosta löytyy joukko rehuihin ja niiden käyttöön liittyviä artikkeleita. Suositukset käännetään myös ruotsiksi ja englanniksi ja julkaistaan lisäksi paperiversiona.

Markku Saastamoinen
Erikoistutkija, asiakaspäällikkö
MTT Hevostalous